Færder fyr – Besøk Norges mest kjente fyrlykt!

Frister det med RIB-tur til Færder fyr?

Vi tar deg ut til Store Færder hvor det opprinnelige fyret ble reist i 1697. Fra vestsiden av store Færder kjører vi den siste biten ut til Færder fyr på Tristein. Fyret stod ferdig i 1857 og har siden den gang vært et av Norges mest kjente fyr. Her blir det alltid landgang mens vi forteller litt om Færder fyr`s historie.

Færder er med sin beliggenhet et av hovedmerkene til skipsfarten i Oslofjorden. Området rundt Færder fyr kan være meget værhardt, og karakteriseres av «Den norske los» som et farlig sted å være når høststormene setter inn.

Fyr til Fyr RIB Event Færder Fyr

Færder fyr er et fyr som ligger på den midterste av de tre øyene som utgjør Tristein (også kalt Lille Færder). Øyene tilhører Tjøme kommune i Vestfold. Fyret ble støpt i jern ved Bærums verk. Det ble ferdigstilt i 1857 og rager 47 meter over havflaten. Selve tårnet måler 43 meter og er landets nest høyeste støpejernstårn. Lysstyrken er 3 570 000 candela og lysvidden 19 nautiske mil.

Tristein ble i 2013 en del av Færder nasjonalpark.

Det første Færder fyr ble bygd i 1697 på øya Store Færder like nord for dagens fyr. Dette var et privat fyr formet som en åpen, smidd fyrgryte. Gryta stod rett på bakken og fyrpasseren etterfylte med kull og ved hele natta. På et år ble det brent omkring 540 tønner med kull. I 1799 overtok det offentlige ansvaret for fyrdriften, og et tårn med stor lykt stod ferdig i 1802. Kullfyret ble erstattet av et linseapparat og fyrlamper drevet på petroleum i 1852. Få år etterpå ble også et nytt tårn bygd på øyene litt lenger sør, der det stod ferdig i 1857. I dag drives fyret av elektrisitet.

Færder Fyr er vi innom på alle våre RIB turer

 

Kontakt oss for å avtale en RIB tur